• 0
درباره پروژه

 اگر بتوانید تمایز محصولات یا خدمات خود را مشخص کنید، می‌توانید پیام تبلیغاتی خود را هدفمند کنید.

امروزه برای رقابت بین کسب و کارها تبلیغات بسیار زیادی طراحی و ایجاد می‌شود. و اگر کسب و کاری یا شخصی تبلیغاتی را با توجه به اصول آن انجام دهد، یک قدم خیلی بزرگ را برداشته است.

داشتن یک تبلیغ خوب و موثر هزینه‌هایی دارد. و همه هم به دنبال این هستند که تبلیغاتی را که به هر روشی که انجام می‌دهند، نتیجه داشته باشد. پس برای رسیدن به این امر در اولین گام باید برای پیام تبلیغات و هدفمند بودن آن برنامه‌ریزی داشته باشید.

این کلیپ آموزشی با موضوع « با مشخص کردن تمایز، پیام تبلیغاتی خود را هدفمند کنید» را ببینید.

فرهاد عراقی